Autobiografske stanice


1

KORENITA, najveće seosko naselje lozničke opštine, prvi put se pominje na Epschelzovoj karti 1718. godine, zatim kao ratno poprište KORENITZA u sukobu Austrije i Turske 1788. i 1791. godine. Austro-turski ratovi od kraja XVII veka, a naročito poslednji krajem XVIII veka, odredili su najvećim delom pravce i intenzitet migracija, kao i etničku strukturu oblasti Jadra do kraja XIX veka. Znatan broj porodica iz južnih srpskih oblasti - Hercegovine, Crne Gore i Starog Vlaha prispeo je u jadarska naselja i Korenitu.

Jedna od najstarijih i najčuvenijih srednjovekovnih zadužbina jadarskoga kraja, manastir Tronoša, centar vekovne duhovnosti nalazi se u Koreniti. Tronoški Rodoslov beleži da je ovaj manastir započeo kralj Dragutin, a dovršila ga njegova žena, kraljica Katelina 1317. godine.

Drugo kultno mesto srpske duhovnosti je susedni Tršić, Vuka Stefanovića Karadžića, oca srpske pismenosti, te Loznica Jovana Cvijića, koji je mnoge dane provodio u Koreniti, u Avramovićima u porodici majke Marije. «Kud god smo prošli Mini se sve dopalo, a osobito Loznica, Tršić i sav Jadar», pisao je Vuk, a Jovan Cvijić kaže: «Mnogo docnije kad sam se orijentisao i prema etnografskim studijama, polazio sam od tih, skoro podsvesnih utisaka koji su se u meni sabrali u Jadru. To je ostao kamen temeljac» (Slobodan Ristanović, Vukov zavičaj, Tršić, 1975).

Svedočanstvo o sudbini - stradanju naroda Mačve i Jadra u XX veku sadržano je i u sprovođenju naređenja za napad na ustaničku oblast, nemačkog generala Bemea, 342. diviziji: «Vaš je zadatak da prokrstarite zemlju u kojoj se 1914. godine potocima lila nemačka krv. Vi ste osvetnici mrtvih...» (Mihajlo Raičić, Korenita, 1984, str. 13).

Osveta je bila surova. Kaznena ekspedicija. Sve što su našli živo pobili su, sve što je moglo goreti zapalili su. Sedamnaesti oktobar 1941. godine bio je najcrnji petak u istoriji Korenite. Život je izgubilo preko 200 ljudi.

 

sledeća >>