Svetlosni prosjaji

Vesna Todorović

BIĆE IZMEĐU PRIRODE I SLIKE
Poetika akvarela Rajne Lazić

Nikola Šuica

KRETNJE  DALEKOG  POGLEDA
O akvarelima Rajne Lazić

Ranko Munitić

RAJNINO ZLATO

Dragan Jovanović Danilov

PROSTORI SREĆNOG PREBIVANJA

Dušan Pajin

BIĆE I NEBIĆE
Akvareli Rajne Lazić

Vesna Goldsworthy

SEĆANJE SA OBALA ATLANTIKA

Sreto Bošnjak

SVETLOSNI PROSJAJI
Akvareli Rajne Lazić

Veljko Radović

SLIKATI „NAČINOM DIMA”

Kosta Bogdanović

ČISTOTA OSTVARENIH AKVARELA

Radosav Pušić

KINESKA DUŠA
O akvarelima Rajne Lazić

Vladimir Marenić

ISTINSKI LIKOVNI DOŽIVLJAJ
Poetika akvarela

Nikola Stojanović

ELIPTIČNI UNIVERZUM
Izgubljeni raj Rajne Lazić

Miodrag Nagorni

POSVEĆENOST AKVARELU

Hadži Dragan Todorović

POETIČKI ZNAK VIRTUOZA
Akvareli Rajne Lazić

Živko Brković

AKVARELI RAJNE LAZIĆ

Đorđe Kadijević

PROLAZNI PRIVID LEPOTE

Sava HALUGIN

UNUTRAŠNJA LEPOTA AKVARELA

Radoslav Đokić

IZOBILJE RAZNOVRSNOSTI

Divna Vuksanović

AKVARELI ZA POPODNE JEDNOG FAUNA

Dragan Jovanović Danilov

AKVARELSKA PESMA
Za Rajnu Lazić

Jelena V. Cvetković

BOJA SE IGRA
(Rajni Lazić)

Hadži Dragan Todorović

VEČE NA SINAJSKOJ GORI
Rajni Lazić

Milanka Berberović

ALHEMIJA AKVARELA