Biografija

 

Rođena 1936. godine u Koreniti, Jadar.

Osnovnu školu završava u Koreniti, a četiri razreda Državne realne gimnazije u Loznici.

Učiteljsku školu završava u Šapcu.

Višu pedagošku školu - Likovni odsek i Filozofski fakultet - Istorija umetnosti, završila u Beogradu.

Radila kao likovni pedagog u više škola, a najduže u Osnovnoj školi Đorđe Krstić u Beogradu.

Za svoj predani rad, inovativni program i izuzetne rezultate dobija Povelju Društva likovnih pedagoga Beograda za višegodišnji kreativni rad u domenu širenja likovne kulture.

Zahvaljujući tome, više od četrdeset njenih učenika se opredelilo za likovne umetnosti.

Prati je starozavetna misao, da postoji vreme cveća i cvetanja...

 

Autobiografske stanice