Načelo moje dolazi

sa visoravni Avganistana

pre Piramida

Partenona

i Seksta Propercija

Žuta kamila ili Zaratustra

objavi čoveku slobodu

između Dobra i Zla


Izabra me ovo prvo

Tako u jednom veku

misao dobra u reči i delu

postade moj put

Smatrah to poslanjem u susretu s ljudima

samo me brine Laokon