Samostalne izložbe

 

1997.
Beograd, Galerija OŠ «Đorđe Krstić»
Šabac, Galerija Narodne biblioteke «Žika Popović»
Beograd, Galerija NIS «Energo-gas»

1998.
Beograd, Biblioteka OŠ «Ljuba Nenadović»
Beograd, Galerija ‘73
Zrenjanin, Galerija Okružnog zatvora
Sopot, Galerija Doma kulture
Zlatibor, Galerija «Čigota»
Aranđelovac, «Mala galerija»

1999.
Banja Koviljača, Specijalna bolnica za rehabilitaciju
Zlatibor, Galerija «Čigota»

2000.
Pirot, Galerija «Čedomir Krstić»
Zlatibor, Galerija «Čigota»
Pančevo, Galerija «Madam»

2002.
Smederevo, Galerija Centra za kulturu
Loznica, Muzej Jadra
Subotica, Galerija Otvorenog univerziteta
Zlatibor, Galerija «Čigota»
Zemun, Umetnička galerija Stara Kapetanija
Požega, Gradska galerija

2003.
Zlatibor, Galerija «Čigota»

 

Kolektivne izložbe